afval beheer noord groningen

Contact

Telefoon
0595 – 423190

E-mail
info@afvalbeheernoordgroningen.nl

Routebeschrijving >

home

 

 

Welkom bij Afvalbeheer Noord-Groningen

Afvalbeheer Noord-Groningen is een BV waarin Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en Omrin samenwerken, met als taak het afval uit de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum te (laten) verwerken. Afvalbeheer heeft een milieustraat aan de Westerhornseweg 22 in Usquert, waar alle soorten afval kunnen worden gebracht door particulieren en bedrijven.

Het hele jaar, ook in vakantieperiodes, kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 08.00 uur en 12.00 uur naar de milieustraat komen.
Na genoemde sluitingstijden is alleen nog uitgaand verkeer mogelijk; er worden dan geen auto's meer ingewogen.

FRITUURVET - Spoel NIET weg, maar LEVER IN!
Doe overtollig frituurvet terug in de verpakking en lever het in voor recycling.
Inleveren kan bij vele supermarkten en ook op onze MILIEUSTRAAT in Usquert.
Het ingeleverde vet wordt gebruikt voor de productie van BIOBRANDSTOF!
Bovendien blijven uw afvoerbuizen schoon en problemen in de riolering en rioolwaterzuivering worden voorkomen!

 

 


Tarieven 2017 
Per 1 januari 2017 worden onze tarieven verhoogd met de prijsindex. Snoeiafval en overig groen van particulieren kan sinds 2014 niet meer gratis worden gebracht.
U vindt de volledige prijslijst onder de keuze "particulier" of "zakelijk".

TEXTIEL - Elke vezel telt!
Al het textiel (mits droog en niet vervuild) kan gerecycled worden, ook als het niet meer gedragen kan worden. Het textiel kan het best in een vuilniszak worden gedaan; doe deze maximaal halfvol, anders past het niet meer in de inworpopening van de textielcontainer. Schoenen per paar aan elkaar vastmaken.

Het textiel dat in Noord-Groningen wordt ingezameld gaat naar het regionale sorteercentrum in Uithuizen. Nadat het is gesorteerd vindt het een weg naar kringloopwinkels, naar goede doelen in binnen- en buitenland of naar de textielverwerkende industrie.

In 2017 zijn er veranderingen in de inzameling van textiel.
Het hele jaar door kunt u uw overtollige textiel naar een textielcontainer brengen. In veel dorpen in Noord-Groningen is een textielcontainer te vinden, vaak bij of in de buurt van de glasbakken. Op onze milieustraat in Usquert staat er in ieder geval ook een.
Heeft u een grotere hoeveelheid textiel of bent u niet in staat het naar de textielcontainer te brengen, dan kunt u contact opnemen met Afvalbeheer Noord-Groningen om af te spreken dat het textiel bij u thuis wordt opgehaald. Wanneer de route wordt gereden krijgt u daarover vooraf bericht, zodat u het textiel op het afgesproken moment aan de weg kunt zetten.
Aanmelden kan telefonisch (0595 423190) of via de mail (info@afvalbeheernoordgroningen.nl)


COMPOST
Zakken compost zijn alleen verkrijgbaar op de landelijke compostdag (in 2017 op 25 maart).
Er kan het hele jaar door tegen betaling losse compost worden gehaald bij:
Vagroen/Top Gaarkeuken - 0594-213544
Hoendiep ZZ 7a, 9821 TJ  OLDEKERK (ma t/m vr 07.30 - 16.00 uur)
Vagroen/De Stainkoeln - 050-5416633
Winschoterweg 1, 9723 CG  GRONINGEN (ma t/m vr 07.00 - 16.30 uur)


COMPOSTVAT
Heeft u teveel groente-, fruit- en tuinafval voor de groene container?
Wilt u al uw groenafval zelf composteren?
Op de milieustraat in Usquert kunt u een compostvat kopen om uw eigen compost te maken. 
U betaalt daarvoor € 15.=; uw gemeente betaalt de rest.

Afvalwijzers/inzameldagen
Informatie over de inzameldagen voor uw grijze en groene container kunt u digitaal of telefonisch opvragen.
Inwoners van de gemeenten De Marne en Eemsmond
Ga naar www.omrin.nl , klik onder "al uw afhaaldata paraat" op "afvalkalender". Klik in het volgende scherm op "digitale afvalkalender" en vul uw adres, huisnummer en postcode in. Wanneer u op "zoek" klikt, verschijnt de informatie voor uw adres in beeld. 
U kunt ook bellen naar: 0900-2100215 (Service Informatie Punt)
Inwoners van de gemeente Loppersum
Ga naar www.loppersum.nl/data-afvalinzameling
U kunt uw postcode en huisnummer invullen en dan meteen zien wanneer de grijze of de groene container bij u wordt geleegd. U kunt ook bellen naar: 050-367 1000.
Inwoners van de gemeente Winsum
Ga naar https://gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/groningen 
Vul op de volgende pagina uw postcode en huisnummer in.
Wanneer u op OK klikt, verschijnt de informatie in beeld.
U kunt ook bellen naar: 050-367 1000.

Waar moet ik met mijn afval heen?
Als u afval heeft waarvan u niet weet in welke categorie dit valt, kijk dan op de recylemanager voor informatie: www.recyclemanager.nl/. U kunt zoeken op trefwoord.
De recyclemanager heeft ook een app voor uw smartphone.

KLEIN CHEMISCH AFVAL (kca)

KCA-depot Usquert:
Op de milieustraat in Usquert kan door particulieren dagelijks KCA worden gebracht. 
Bedrijven kunnen geen gebruik maken van het KCA-depot in Usquert. Kijk voor informatie onder de keuze "zakelijk".
Verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen met de opdruk "STORL-verpakking - klein gevaarlijk afval" vallen kunnen wel in Usquert worden gebracht. Kijk voor meer informatie onder de keuze "zakelijk". 

KCA wegbrengen naar de gemeente:
U kunt uw kca op de volgende tijden en adressen brengen: 
De Marne
Op de laatste vrijdag van de maand (in december de 3e vrijdag) staat de Chemokar van 13.00 uur tot 15.30 uur op de milieustraat in Leens.
Eemsmond
Sinds 1 mei 2014 kan kca niet meer bij het gemeentebedrijf aan de Talmaweg 8a in Uithuizen worden gebracht. U kunt nu dagelijks terecht op de milieustraat in Usquert. 
Loppersum
Per 1 mei 2016 is het niet meer mogelijk kca meer naar de stadswerf in Appingedam te brengen. U kunt dagelijks terecht op de milieustraat in Usquert.
Winsum
Elke vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 bij het gemeentelijk depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum.

Chemokar:
De Chemokar rijdt op 10 en 11 oktober, 5 en 6 december 2016 en op 27 en 28 maart, 3 en 4 juli, 25 en 26 september en 4 en 5 december 2017 in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum.
Als particulier kunt u uw KCA gratis aan huis laten afhalen. U moet het KCA afgeven aan de chauffeur; het mag niet onbeheerd buiten worden gezet.
Aanmelden voor de Chemokar:
Particulieren uit de gemeenten De Marne, Eemsmond en Loppersum kunnen zich  tot 10 dagen vooraf aanmelden voor de route op telefoonnummer 0595 423190 of per mail via info@afvalbeheernoordgroningen.nl.
Inwoners van de gemeente Winsum kunnen zich uiterlijk 2 weken vooraf aanmelden via de Milieudienst Groningen, tel. 050 367 1000.
LET OP: De Chemokar rijdt alleen voor particulieren!
Bedrijven vinden informatie bij onder de keuze "zakelijk".

NAALDEN EN ANDER MEDISCH AFVAL
Medisch afval kan door particulieren worden ingeleverd bij een KCA-depot, bij de Chemokar of bij de apotheek. Verbandmateriaal ed. in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen bij de apotheek, bij de Chemokar, bij de gemeente als daar een eigen KCA-depot is en in ieder geval ook bij het KCA-depot op de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.

LUIERS en INCONTINENTIEMATERIAAL
Voor luiers en incontinentiemateriaal staan op verschillende plaatsen in de gemeenten aparte bakken, waar dit afval in speciale zakken in gedaan kan worden.
In het onderstaande overzicht kunt u zien waar de bakken staan en waar u zakken kunt halen (al dan niet tegen betaling).

De Marne   zakken verkrijgbaar bij  
Eenrum Het Kwetternest,
Plantsoenstraat 4
gemeentehuis tegen
Ulrum Gymlokaal,
Borgweg 1
gemeentewerf betaling
Wehe-den Hoorn 't Groentje,
Mernaweg 55A
peuterspeelzalen  
Kloosterburen BS Mandegoud,
Halsemastraat 6
   
Pieterburen OBS De Getijden,
Frederiksoordweg 26/d
   
Leens Bruintje Beer,
Prins Bernhardstraat 3
   
Zoutkamp Wilhelminastraat 1    
Eemsmond      
Uithuizen Gemeentebedrijf,
Talmaweg 8a
gemeentebedrijf gratis
  Jodocus,
De Zon 1
   
  Kids2b,
Oosterstraat 25
   
Uithuizermeeden 't Speulhoukje,
W. de Mérodelaan 3
   
Usquert 't Lutje Grut,
Biewemastraat 33
   
Loppersum      
Loppersum Kinderopvang,
Badweg 39a
AH Loppersum tegen
Middelstum Kinderopvang,
G.Alberdastraat 5
Plusmarkt Middelstum betaling
Winsum      
Winsum Kids2b,
Hamrik 2A
C1000, Obergum tegen
    Kamst, Winsum betaling

ASBEST VERWIJDEREN? Doe het veilig, voor uzelf en voor uw omgeving
Dit zijn de spelregels*:
U bent verplicht contact op te nemen met uw gemeente vóórdat u begint met verwijderen. De gemeente beoordeelt of u kunt volstaan met het doen van een sloopmelding of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen;

  • Op https://www.omgevingsloket.nl kunt u zelf controleren of u een sloopmelding of omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt meteen uw aanvraag digitaal doen;
  • Indien een sloopmelding in uw situatie volstaat, ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier;
  • Dit meldingsformulier heeft u nodig om het materiaal op de milieustraat in te leveren;
  • Het materiaal moet dubbel worden verpakt en goed afgesloten. Het plastic waarin u het verpakt moet minimaal 0.2 mm dik zijn. Dit plastic kunt u gratis halen bij de gemeentewerkplaats van uw eigen gemeente. Daar zijn ook de stickers verkrijgbaar die op het pakket moeten worden geplakt.
  • Plak het pakket goed dicht met tape en maak het niet te zwaar. U moet het pakket zelf kunnen tillen om in de desbetreffende container te deponeren. Is het pakket te zwaar om door één persoon in de container getild te worden? Neem dan iemand mee die u kan helpen. Op de milieustraat is geen hef- of tilinstallatie aanwezig.
  • Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

* Deze spelregels zijn ook van toepassing op asbestgelijkend materiaal. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de Eterniet-golfplaten (NT-platen). Voor de productie van deze golfplaten worden mallen gebruikt met dezelfde wafelstructuur als asbest. Hierdoor zijn NT-platen tijdens en na het recyclingproces niet meer van asbest te onderscheiden. Alleen een microscopische analyse kan daadwerkelijk aantonen of een materiaal of product asbest bevat. Bij twijfel moeten wij, maar moet ook u er daarom van uitgaan dat u met asbesthoudend materiaal te maken heeft en voorzorgsmaatregelen nemen. Daarom geldt dat, ook als u zeker weet dat uw golfplaten asbestvrij zijn, zelfs wanneer u ze zelf gekocht en geplaatst heeft, u de aanvraag dient in te vullen alsof het om asbest gaat. Op de milieustraat mag geen onverpakt asbestgelijkend materiaal geaccepteerd worden. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag en het aanbieden van asbest(gelijkend materiaal) op de milieustraat. 

Container bij huis?
Wanneer u een afzetcontainer bij huis wilt, dan kunt u contact opnemen met onze BEDRIJFSSERVICE, tel.: 0513-614528 of verkoop@omrinbedrijfsafval.
Ook kunt u een container regelen via de webshop www.OmrinContainer.nl.

Oud papier inzameling
Voor informatie over de inzameling van OUD PAPIER in uw woonplaats kunt u ons bellen of mailen.  

Grond of graszoden naar de milieustraat brengen
Wanneer u - als particulier - overtollige grond of graszoden naar de milieustraat in Usquert wilt brengen, dan kunt u hier een formulier downloaden en dat ingevuld meenemen. Ook kunt u het formulier bij de weegbrug invullen.
 

Lege BATTERIJEN: lever ze in en win!
Als u lege batterijen wilt inleveren bij één van de inleverpunten bij een winkel of school, doe ze dan per 10 in een zakje en doe uw naam en adres erbij. U maakt dan kans op reischeques of kadobonnen. Kijk voor meer informatie op: http://www.legebatterijen.nl/#!actie. Vanaf deze site kunt u ook briefjes met uw adresgegevens printen (handig om een voorraadje te hebben).
Als u batterijen naar Het KCA-depot op de milieustraat in Usquert brengt, geldt deze actie niet.

TAXUS
In samenwerking met  "Vergroot de Hoop" wordt van 15 juni t/m 31 augustus snoeiafval van de TAXUS apart ingezameld. Dit snoeiafval kan worden gebruikt als grondstof voor chemokuren.
Er staan in die periode aparte bakken voor dit snoeisel, duidelijk herkenbaar, waar gratis de jonge scheuten van TAXUS konden worden gedeponeerd.
Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Vergroot de Hoop.Klik op deze link om om naar de site te gaan: http://www.vergrootdehoop.nl/  

VERPAKKINGEN
Stoort u zich aan verpakkingen die niet duurzaam zijn?
Dit kunt u melden op: www.meldpuntverpakkingen.nl

 

Folders met meer informatie:
Terreinreglement >>
Acceptatievoorwaarden (verkorte versie) >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 16.00 uur
en
de eerste zaterdag
van de maand
van 8.00 - 12.00 uurLandelijke Compostdag 2017:
Zaterdag 25 maart