afval beheer noord groningen

Contact

Telefoon
0595 – 423190

E-mail
info@afvalbeheernoordgroningen.nl

Routebeschrijving >

home

 

 

Welkom bij Afvalbeheer Noord-Groningen/Milieustraat Usquert

 

Openingstijden:
Elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur en de
1e zaterdag van de maand van 08.00 tot 12.00 uur

Corona-regels:
Op ons terrein gelden de algemene regels rondom Covid-19.
- Hoest of nies in uw elleboog
- Ontsmet uw handen (desinfectiezuil bij het loket)
- Neem geen kinderen mee, of laat ze in de auto
- Maximaal aantal auto's op het terrein: 10

 Voor tarieven: klik op de knop Particulier of Zakelijk

Milieustraat Usquert
Afvalbeheer Noord-Groningen is een BV waarin Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en Omrin samenwerken, om het afval uit de gemeente Het Hogeland en en de voormalige gemeente Loppersum te (laten) verwerken. 
Afvalbeheer heeft een milieustraat aan de Westerhornseweg 22 in Usquert, waar huishoudelijk (of daarmee vergelijkebaar) afval kan worden gebracht door particulieren en bedrijven.

Het hele jaar, ook in vakantieperiodes, kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 08.00 uur en 12.00 uur naar de milieustraat komen. Na genoemde sluitingstijden is alleen nog uitgaand verkeer mogelijk; er worden dan geen auto's meer ingewogen.U vindt onze tarieven onder de keuze "particulier" of "zakelijk".

Komt u afval brengen dat u niet alleen kunt tillen, dan moet u zelf zorgen voor hulp door iemand mee te nemen. Onze medewerkers mogen op basis van arbo-regels niet helpen tillen.

Gemeente Het Hogeland
Vanaf elk particulier adres in de gemeente Het Hogeland kan per jaar gratis 4x grof huishoudelijk afval worden gebracht en 4x groenafval/snoeiafval. 
Let op: deze regeling geldt uitsluitend voor grof huishoudelijk afval (huisraad) en niet voor bouw&sloop-afval, puin, schuttinghout/geïmpregneerd hout etc. Daar betaalt u het gewone tarief voor.

Voormalige gemeente Loppersum
De gemeente Loppersum is per 1 januari 2021 onderdeel geworden van de gemeente Eemsdelta.
Voor de inwoners van de voormalige gemeente Loppersum verandert er voorlopig niets.
Er kan gebruik worden gemaakt van de milieustraat in Usquert.
Wanneer in de toekomst binnen de gemeente Eemsdelta ander beleid rondom de milieustraat wordt vastgesteld stelt de gemeente iedereen daarvan op de hoogte.


TEXTIEL - Elke vezel telt!
Al het textiel (mits droog en niet vervuild) kan gerecycled worden, ook als het niet meer gedragen kan worden. Het textiel kan het best in een vuilniszak worden gedaan; doe deze maximaal halfvol, anders past het niet meer in de inworpopening van de textielcontainer. Schoenen per paar aan elkaar vastmaken.
Het textiel dat in Noord-Groningen wordt ingezameld gaat een sorteercentrum. Nadat het is gesorteerd vindt het een weg naar kringloopwinkels, naar goede doelen in binnen- en buitenland of naar de textielverwerkende industrie.
Het hele jaar door kunt u uw overtollige textiel naar een textielcontainer brengen. In veel dorpen in Noord-Groningen is een textielcontainer te vinden, vaak bij of in de buurt van de glasbakken. 
Op onze milieustraat in Usquert staat er in ieder geval ook eentje.
Heeft u een grote partij textiel? Neem dan even contact met ons op voor overleg.

COMPOST
Er kan het hele jaar door tegen betaling losse compost worden gehaald bij:
Vagroen/Top Gaarkeuken - 0594-213544
Hoendiep ZZ 7a, 9821 TJ  OLDEKERK (ma t/m vr 07.30 - 16.00 uur)
Vagroen/De Stainkoeln - 050-5416633
Winschoterweg 1, 9723 CG  GRONINGEN (ma t/m vr 07.00 - 16.30 uur)


AFVALWIJZERS / INZAMELDAGEN
Informatie over de inzameldagen voor uw grijze en groene container kunt u digitaal of telefonisch opvragen.
Kijk op de website van uw eigen gemeente onder de keuze afval.
 

KLEIN CHEMISCH AFVAL (kca)

KCA-depot Usquert:
Op de milieustraat in Usquert kan door particulieren dagelijks gratis KCA worden gebracht. 
Bedrijven kunnen geen gebruik maken van het KCA-depot in Usquert.
Kijk voor informatie onder de keuze "zakelijk".
Verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen met de opdruk "STORL-verpakking - klein gevaarlijk afval" vallen kunnen wel in Usquert worden gebracht. Kijk voor meer informatie onder de keuze "zakelijk". 

KCA aan huis laten ophalen door de Chemokar:
Particulieren uit de voormalige gemeente Loppersum kunnen zich  tot 10 dagen vooraf aanmelden voor de route per mail via info@afvalbeheernoordgroningen.nl of op telefoonnummer 0595-423190.

Route op: aanmelden uiterlijk
16 maart   5 maart
15 juni   4  juni
  5 oktober 24 september
14 december   3  december

LET OP: De Chemokar rijdt alleen voor particulieren!
Vanaf 1 januari 2021 rijdt de chemokar niet meer in de gemeente Het Hogeland.
Bedrijven vinden informatie over gevaarlijk afval onder de keuze "zakelijk".

NAALDEN EN ANDER MEDISCH AFVAL
Medisch afval kan door particulieren worden ingeleverd bij een KCA-depot, bij de Chemokar of bij de apotheek. Verbandmateriaal ed. in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen bij de apotheek, bij de Chemokar, bij de gemeente als daar een eigen KCA-depot is en in ieder geval ook bij het KCA-depot op de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.

 

FRITUURVET - Spoel NIET weg, maar LEVER IN!
Doe overtollig frituurvet terug in de verpakking en lever het in voor recycling.
Inleveren kan bij vele supermarkten en ook op onze MILIEUSTRAAT in Usquert.
Het ingeleverde vet wordt gebruikt voor de productie van BIOBRANDSTOF!
Bovendien blijven uw afvoerbuizen schoon en problemen in de riolering en rioolwaterzuivering worden voorkomen!

Lege BATTERIJEN: lever ze in en win!
Als u lege batterijen wilt inleveren bij één van de inleverpunten bij een winkel of school, doe ze dan per 10 in een zakje en doe uw naam en adres erbij. U maakt dan kans op reischeques of kadobonnen. Kijk voor meer informatie op: http://www.legebatterijen.nl/#!actie. Vanaf deze site kunt u ook briefjes met uw adresgegevens printen (handig om een voorraadje te hebben).
Wanneer u de batterijen naar Het KCA-depot op de milieustraat in Usquert brengt, geldt deze actie uiteraard ook.

 

LUIERS en INCONTINENTIEMATERIAAL
Luiers en incontinentiemateriaal kunnen in de grijze container. Er staan geen aparte inzamelbakken meer voor.
Gebruikt u op advies van de dokter luierbroekjes of verbanden en zorgt dit voor extra afval? Vraag dan een medische afvalbak aan bij de gemeente. Dit kost niets extra.

 


ASBEST VERWIJDEREN? Doe het veilig, voor uzelf en voor uw omgeving
Asbest kan alleen door particulieren worden ingeleverd bij de milieustraat.
De regels gelden voor maximaal 35 m2 asbest of asbestgelijkend materiaal.

Op https://www.omgevingsloket.nl kunt u een sloopmelding doen. Dit kan alleen digitaal. 
U krijgt per mail of per brief een bevestiging dat u de melding heeft gedaan. Deze moet u inleveren bij of doormailen naar de milieustraat.

  • Indien een sloopmelding in uw situatie volstaat, ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier;
  • Dit meldingsformulier heeft u nodig om het materiaal op de milieustraat in te leveren;
  • Het materiaal moet dubbel worden verpakt en goed afgesloten. Het plastic waarin u het verpakt moet minimaal 0.2 mm dik zijn. Dit plastic kunt u gratis halen bij een van de gemeentewerkplaatsen of bij de Milieustraat in Usquert. U krijgt ook een paar stickers die op het pakket moeten worden geplakt. Plak het pakket goed dicht met tape .
  • In principe moet u zelf het pakket asbest kunnen tillen en het in de bak deponeren.
    Als u hele platen heeft, waardoor een pakket te groot of te zwaar is om het zelf te tillen, dan kunnen wij met de kraan helpen lossen. Leg eerst een paar balkjes of een pallet op de kar, zodat er ruimte is om hijsbanden onder het pakket door te steken. Op de balkjes of de pallet legt u de dubbele laag folie, dan de platen erop en de folie dichtvouwen, vastplakken en stickers erop.


Deze spelregels zijn ook van toepassing op asbestgelijkend materiaal. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de Eterniet-golfplaten (NT-platen). Voor de productie van deze golfplaten worden mallen gebruikt met dezelfde wafelstructuur als asbest. Hierdoor zijn NT-platen tijdens en na het recyclingproces niet meer van asbest te onderscheiden. Alleen een microscopische analyse kan daadwerkelijk aantonen of een materiaal of product asbest bevat. Bij twijfel moeten wij, maar moet ook u er daarom van uitgaan dat u met asbesthoudend materiaal te maken heeft en voorzorgsmaatregelen nemen. Daarom geldt dat, ook als u zeker weet dat uw golfplaten asbestvrij zijn, zelfs wanneer u ze zelf gekocht en geplaatst heeft, u de aanvraag dient in te vullen alsof het om asbest gaat. Op de milieustraat mag geen onverpakt asbestgelijkend materiaal geaccepteerd worden. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag en het aanbieden van asbest(gelijkend materiaal) op de milieustraat. 

 

CONTAINER BIJ HUIS?
Wanneer u een afzetcontainer bij huis wilt, dan kunt u contact opnemen met onze BEDRIJFSSERVICE, tel.: 0513-614528 of verkoop@omrinbedrijfsafval.
Ook kunt u een container regelen via de webshop www.OmrinContainer.nl.

OUD PAPIER INZAMELING
Inzameling van oud papier gaat in veel plaatsen via scholen, verenigingen en /of kerken. Vaak is informatie te vinden in de dorpskrant of op de  website van uw dorp.

GROND OF GRASZODEN NAAR DE MILIEUSTRAAT BRENGEN
Wanneer u - als particulier - overtollige grond of graszoden naar de milieustraat in Usquert wilt brengen, dan kunt u hier een formulier downloaden en dat ingevuld meenemen. Ook kunt u het formulier bij de weegbrug invullen.
 

Tenslotte ...

VERPAKKINGEN
Stoort u zich aan verpakkingen die niet duurzaam zijn?
Dit kunt u melden op: www.meldpuntverpakkingen.nl

 

OUIZ:
Bent u een recyclebeest of een afvalgroentje?
Test u kennis met de afvalquiz van Milieucentraal.
Klik op deze link: milieucentraal.nl/minder-afval/a… 

 

Openingstijden


maandag t/m vrijdag

van 08.00 - 16.00 uur en

de eerste zaterdag van de
maand
 van 8.00 - 12.00 uur