afval beheer noord groningen

Contact

Telefoon
0595 – 423190

E-mail
info@afvalbeheernoordgroningen.nl

Routebeschrijving >

home
 

Algemeen

                                         Klik op ons logo om terug te gaan naar de homepage


In 1973 is de stortplaats in Usquert in gebruik genomen. Er is begonnen met het storten van een laag afval van ongeveer 5 meter hoog. Rondom het stort werd beplanting aangebracht, waardoor het stort zelf vanuit het landschap niet te onderscheiden was.
Bij de uitbreiding van het stort in 1987 is er bewust voor gekozen om de stortplaats als een zichtbaar element in het landschap op te nemen. De uitbreiding bestond uit een verhoging van een gedeelte van het bestaande stortterrein tot een plateauhoogte van 10 meter, waarop aan de noord-oost kant twee identieke hoge koppen zijn ontworpen met een maximale hoogte van 25 meter
(hoogtes t.o.v. N.A.P.). Door het uitbreidingsplan van 1988 werd de theoretische stortcapaciteit met 500.000 m3 vergroot.
In 1997 is de stortplaats gesloten en vanaf dat moment werd al het huishoudelijk afval overgeslagen en weer afgevoerd naar verwerkers. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) werd toen nog wel op de locatie in Usquert verwerkt tot gft-compost, die werd afgezet naar vele agrariërs en particulieren in de omgeving.

Elke voormalige stortplaats moet worden voorzien van een afdichtingslaag aan de bovenkant, zodat de bodem goed wordt beschermd tegen vervuiling. Dit werk neemt in totaliteit een paar jaar in beslag en daarom is in 2014 al gestopt met de overslag van huisvuil en de compostering, zodat de gebouwen konden worden gesloopt en alle terreinverhardingen konden worden weggehaald. In het verleden was ervoor gekozen de overslag en de compostering bovenop het afval te zetten, waardoor ze nu moesten worden weggehaald voordat de eindafwerking kon worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat het huishoudelijk afval niet meer wordt overgeslagen in Usquert en het GFT-afval daar niet meer wordt gecomposteerd. Vanuit de inzamelroute wordt het rechtstreeks naar verwerkers op andere locaties gebracht. In februari 2018 is begonnen met de afdichting en eind augustus 2018 is het werk opgeleverd. Sindsdien wordt gewerkt aan de overdracht van het beheer van de stortplaats naar de provinciale Nazorgorganisatie.

Wat blijft in Usquert is een milieustraat voor de 50.000 inwoners van de deelnemende gemeenten in Noord-Groningen. Er is in 2014 een heel nieuwe milieustraat gebouwd  naast de voormalige stortplaats. Over de afgelopen jaren is op de milieustraat gemiddeld 220 ton (= 220.000 kilo) afval per maand gebracht door inwoners van Noord-Groninger gemeente Het Hogeland,  de voormalige gemeente Loppersum en door bedrijven uit de regio. De verwachting is dat dit cijfer zal oplopen omdat steeds meer soorten afval gerecycled kunnen en ook moeten worden.
Het streven van Afvalbeheer Noord-Groningen is een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving: van een consumptie- en wegwerpmaatschappij moeten we naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden teruggewonnen voor hergebruik of nuttig worden toegepast.

Al het huishoudelijk afval (uit de grijze container) gaat naar de nascheidingsinstallatie van onze samenwerkingspartner Omrin in Oudehaske bij Heerenveen. Wilt u zien hoe dat in zijn werk gaat, klik dan op de volgende link voor de bedrijfsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=djHMFE3Tys8
Het afval dat - na de nascheiding - voor verbranding overblijft wordt vervoerd naar een verbrandingsinstallatie: de Reststoffen EnergieCentrale van Omrin in Harlingen. Van dit proces krijgt u een impressie via de volgende link: https://twitter.com/omrinfriesland/status/786200041602023424?refsrc=email&s=11

De ligging
Onze bedrijfslocatie ligt in de gemeente Het Hogeland. De totale oppervlakte van het bedrijfsterrein is ca. 15.5 ha, waarvan als stortterrein ca. 11 ha. in gebruik is geweest. Rondom de voormalige stortplaats bevindt zich een bossingel ter breedte van gemiddeld 10 m. 
De zuidgrens van ons terrein is het Usquerdermaar. Aan de oostzijde is een bosgebied aanwezig met gemengd inheems bosplantsoen. Dit bosgebied ter grootte van 4 ha. is eigendom van Staatsbosbeheer.

De toegang tot het terrein is de Westerhornseweg, vanaf de provinciale weg N363 tussen Usquert en Warffum. De weg in oostelijke richting richting Usquert is verboden voor vrachtverkeer en ook voor het overige (particuliere) verkeer nadrukkelijk niet de voorkeursroute.

 

 

 Klik op ons logo om terug te gaan naar de homepage

 

 

Openingstijden


maandag t/m vrijdag

van 08.00 - 16.00 uur en

de eerste zaterdag van de
maand
 van 8.00 - 12.00 uur

 

KOM ALLEEN ALS HET
ECHT NODIG IS!
#blijfthuis

Voor de regels ivm
CORONA: zie links

 

 

Door de aanhoudende
corona-maatregelen
is er in 2021 helaas
GEEN  COMPOSTDAG