afval beheer noord groningen

Contact

Telefoon
0595 – 423190

E-mail
info@afvalbeheernoordgroningen.nl

Routebeschrijving >

home
 

Algemeen

                                         Klik op ons logo om terug te gaan naar de homepage

Historie
Op de in 1973 in gebruik genomen stortplaats is een laag afval gestort van ongeveer
5 meter hoog. Rondom het stort werd beplanting aangebracht, waardoor het stort zelf
vanuit het landschap niet te onderscheiden was. Bij de uitbreiding van het stort in 1987
is er bewust voor gekozen om de stortplaats als een zichtbaar element in het landschap
op te nemen. De uitbreiding bestond uit een verhoging van een gedeelte van het
bestaande stortterrein tot een plateauhoogte van 10 meter, waarop aan de noord-oost
kant twee identieke hoge koppen zijn ontworpen met een maximale hoogte van 25 meter
(hoogtes t.o.v. N.A.P.). Door het uitbreidingsplan van 1988 werd de theoretische
stortcapaciteit met 500.000 m3 vergroot. In 1997 is de stortplaats gesloten en vanaf dat moment werd al het huishoudelijk afval overgeslagen en weer afgevoerd naar verwerkers. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) werd toen nog wel op de locatie in Usquert verwerkt tot gft-compost, die werd afgezet naar vele agrariërs en particulieren in de omgeving.
De voormalige stortplaats moet eind 2017 zijn voorzien van een afdichtingslaag aan de bovenkant, zodat de bodem goed wordt beschermd tegen vervuiling. Dit werk neemt een paar jaar in beslag en daarom is in 2014 al gestop met de overslag van huisvuil en de compostering, zodat een start kan worden gemaakt met de sloop van de gebouwen. Destijds is ervoor gekozen ze bovenop het afval te zetten, waardoor ze nu moesten worden weggehaald voordat de eindafwerking kan worden uitgevoerd.
Dit heeft tot gevolg dat het huishoudelijk afval niet meer wordt overgeslagen in Usquert en het GFT-afval daar niet meer wordt gecomposteerd. Vanuit de inzamelroute wordt het rechtstreeks naar verwerkers op andere locaties gebracht.
Wat wel blijft in Usquert is een milieustraat voor de 50.000 inwoners van de vier gemeenten in Noord-Groningen. Er is een heel nieuwe milieustraat gebouw niet op, maar naast de oude stortplaats. Over de afgelopen jaren is op de milieustraat gemiddeld 220 ton (= 220.000 kilo) afval per maand gebracht door burgers en MKB. De verwachting is dat dit cijfer zal oplopen omdat meer soorten afval gerecycled kunnen worden.
Het streven van Afvalbeheer Noord-Groningen is een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving: van een consumptie- en wegwerpmaatschappij moeten we naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden teruggewonnen voor hergebruikt of nuttig worden toegepast.

Al het huishoudelijk afval (uit de grijze container) gaat naar de nascheidingsinstallatie van onze samenwerkingspartner Omrin in Oudehaske bij Heerenveen. Wilt u zien hoe dat in zijn werk gaat, klik dan op de volgende link voor de bedrijfsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=djHMFE3Tys8
Het afval dat voor verbranding overblijft na de nascheiding wordt vervoerd naar een verbrandingsinstallatie. Een deel gaat naar Twence in Hengelo, waar van oudsher (vanuit het Vuilverwerkingsbedrijf) een leveringsplicht bestaat. De rest gaat naar de Reststoffen EnergieCentrale van Omrin in Harlingen. Van dit proces krijgt u een impressie via de volgende link: https://twitter.com/omrinfriesland/status/786200041602023424?refsrc=email&s=11

De ligging
Onze bedrijfslocatie ligt in de gemeente Eemsmond. De zuidgrens van ons terrein is het Usquerdermaar. De totale oppervlakte van het bedrijfsterrein is ca. 15.5 ha, waarvan als stortterrein ca. 11 ha. in gebruik is geweest. Rondom de voormalgie stortplaats bevindt zich een bossingel ter breedte van 10 à 15 m.  Aan de oostzijde is een bosgebied aanwezig met gemengd inheems bosplantsoen. Dit bosgebied ter grootte van 4 ha. is eigendom van Staatsbosbeheer.

De toegang tot het terrein is de Westerhornseweg, vanaf de provinciale weg N363 tussen Usquert en Warffum. De weg in oostelijke richting richting Usquert is verboden voor vrachtverkeer en ook voor het overige (particuliere) verkeer nadrukkelijk niet de voorkeursroute.

 

 

 Klik op ons logo om terug te gaan naar de homepage

 

 

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 16.00 uur
en
de eerste zaterdag
van de maand
van 8.00 - 12.00 uur
(let op: staat verkeerd op de
afvalwijzer van Winsum!)

Gesloten op feestdagen

Compostdag 2018:
24 maart van 9 tot 12  uur