afval beheer noord groningen

Contact

Telefoon
0595 – 423190

E-mail
info@afvalbeheernoordgroningen.nl

Routebeschrijving >

home
 

Particulier

                                        Klik op ons logo om terug te gaan naar de homepage

WAT VAN BELANG IS OM TE WETEN:

De vermelde tarieven zijn de prijs per 1.000 kg. incl. 21% btw en uitsluitend voor particulier afval van inwoners van de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum. U wordt vol en leeg gewogen en u betaalt het genoemde tarief naar rato voor de werkelijk gebrachte kilo's.
Bij het inwegen wordt via de intercom gevraagd uit welke gemeente u komt en wat voor afval u bij zich heeft. U moet altijd in- en uitwegen, ook als u afval heeft dat u gratis kunt brengen. 
Heeft u gemengd afval bij zich dat onder verschillende tarieven valt, dan kunt u het in een paar porties laten wegen, door tussendoor een keer extra heen en weer te rijden naar de weegbrug. Afval dat u gratis kunt brengen moet u altijd apart laten wegen.
Voor inwoners van de gemeente Eemsmond geldt een afwijkende regeling voor grof huishoudelijk afval en voor (grof) tuinafval. Klik op de link voor de informatie hierover op de site van de gemeente Eemsmond: https://www.eemsmond.nl/inwoners/grof-afval_42474/ 

Komt u met een bedrijfsauto of andere auto met bedrijfsnaam of logo? Dan gaan wij ervan uit dat u bedrijfsafval brengt, tenzij u meteen bij het inwegen aangeeft dat het particulier afval is.

Particulieren kunnen per pin of contant betalen.

Als u hulp nodig heeft bij het lossen moet u zelf zorgen voor een paar “extra handjes”; onze medewerkers mogen op basis van arbo-regels niet  telkens helpen met tillen.
Bij zeer zware vrachten, zoals pakketten asbest kan hulp van de kraan worden gevraagd.
Uw vrachtje dient dan wel op een pallet of een paar balkjes te staan, zodat met hijsbanden gelost kan worden.

Tarieven 2019 - prijzen per ton (1.000 kg)
(u betaalt naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht)

Afval dat gratis kan worden gebracht moet u apart laten wegen!

  incl. 21% btw
Grofvuil en overig afval (incl. puin / bouw- en sloopafval) 88,94
Snoeiafval en overig groenafval 33,88
Asbest (dubbel verpakt en met bevestiging sloopmelding van gemeente) GRATIS*
           (zonder sloopmelding wordt asbest niet geaccepteerd!)  
Papier/karton GRATIS*
Glas (vlakglas en/of flessenglas) GRATIS*
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten GRATIS*
Textiel GRATIS*
Dakbedekking (bitumen) 305,53
Autobanden zonder velg (max. 5 stuks) GRATIS*
Autobanden met velg 309,76
Metalen (ijzer en overige metalen) GRATIS*
Grond en graszoden (formulier nodig - zie homepage) 12,10
KCA (Klein Chemisch Afval uit huishoudingen) GRATIS*
Spullen voor de Kringloopwinkel GRATIS* 
Compostvat 15,00

Overig:
Wegen van bv. boot of caravan (per weging)

12,10


COMPOST is alleen verkrijgbaar in zakken van 40 liter
op de compostdag


                                                                               * GRATIS indien apart gewogen

 Klik op ons logo om terug te gaan naar de homepage

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 16.00 uur
en
de eerste zaterdag
van de maand (ook op 4 mei)
van 8.00 - 12.00 uur
Let op:
Op de afvalwijzer van de 
"oude" gemeente Winsum staan
verkeerde openingstijden voor
de 1e zaterdag van de maand